Trình duyệt của bạn không được hỗ trợ. Hoặc sử dụng (Chrome) và (Firefox)
To girl,

This month is your lucky month! :)
Trưởng thành hơn, bớt trẻ con lại nhé cô gái!
Mỉm cười nhiều hơn !
Bớt suy nghĩ linh tinh...
Luôn suy nghĩ tích cực, về tương lai, về gia đình...
...Không ngừng học tập khi còn trẻ...
Luôn phát triển bản thân mình nhé! <3
Đừng nản chí nhé cô gái, mạnh mẽ lên !!
All good things will come to me !!!
-- <3 Fighting <3 --

Happy birthday to me...
www.000webhost.com